Så leder du efter krisen

Det nya normala. Det är ett ett uttryck som återkommer ofta just nu. Det nya normala – efter pandemin. De flesta är överens om att den tillvaro vi återvänder till efter att vi lagt Coronapandemin bakom oss, inte till alla delar kommer att likna den vardag vi levde i innan vären 2020. 

Det nya normala ställer också delvis andra krav på dig som ledare. I senaste JUNIA skriver jag om just detta. Så leder du efter krisen. 

Här nedan hittar du hela arikeln samt ett test, där du kan pröva ditt ledarskap mot vissa viktiga parametrar.Så leder du efter krisen
 
Under Coronavåren har det skrivits mycket om hur du som ledare behöver tänka för att ditt ledarskap ska bära genom krisen. Samtidigt som du, som ledare, hanterar din egen oro ska du också möta dina medarbetares oro.  Detta är inte lätt och kräver eftertanke. Mitt i en kris, längtar man till den dag när krisen ligger bakom och allt ska bli som vanligt igen. Problemet är bara, att efter en kris blir inte allt som vanligt igen. Något har i grunden förändrats. Som ledare är det viktigt att inse detta och låta denna nya verklighet påverka ditt sätt att leda.
 
Vad behöver prägla ditt ledarskap när krisen är över?
 
Även om pandemin går in i en lugnare fas, så kommer den oro, rädsla och otrygghet som präglat våren att fortsatt påverka dina medarbetare. Som ledare är det lätt att göra  felbedömningen att du nu ska ingjuta lugn och trygghet genom att vara optimistisk, glad och driven i dina möten med medarbetarna. Det kan kännas som det självklara sättet att visa på att situationen nu är helt annorlunda. Men detta är inte rätt väg att gå. För att dina medarbetare ska känna fortsatt förtroende för dig, behöver du vinnlägga dig om att vara grundad i fakta och utifrån detta ge en så ärlig bild som du förmår. I denna fas är det inte en karismatisk ledare som dina medarbetare efterfrågar. Du behöver tona ner din egen roll och betydelse, för att visa att du förstår deras känsla av utsatthet och att du delar den känslan med dem.
 
Du behöver också vara närvarande och aktivt prioritera att möta dina medarbetare. Att bara dyka upp ibland, fungerar inte.  Regelbunden närvaro är en nyckel. Närvaro är en grundbult om du vill bygga ett ledarskap baserat på förtroende. Här går det inte att förlita sig på enbart kvalitet – kvantitet har betydelse.
 
En chef som insett detta under pandemin är Lars Appelqvist, vd på Löfbergs, ett av Sveriges mest kända kaffemärken. När han mötte medarbetarnas oro, kände han behovet av att hitta ett sätt att vara mer närvarande som chef. Lars Appelqvist bestämde då att han skulle kommunicera digitalt med sina medarbetare under tjugo minuter varje måndag vid lunchtid, vilket innebär att alla 300 medarbetare då riktar sin uppmärksamhet mot datorn eller mobilen. I en artikel i DN (2020-06-01) beskriver Lars Appelqvist värdet av att på detta sätt direkt kunna nå ut till alla medarbetare samtidigt.
 
”Vi märkte av en otrolig oro i början, folk läste om börskrascher, orderstopp och varsel. Det här blev ett sätt att vädra frågor från personalen, och för mig att direkt beskriva hur det går för företaget och vad som bekymrar mig.”
 
Denna direkta kommunikationskanal har slagit så väl ut att Lars Appelqvist nu bestämt sig för att fortsätta med sina digitala måndagsmöten ­– även efter Corona.
 
När människor är oroliga, kommer kritik att riktas mot dig som ledare. Det är något du mer ska räkna med, än hoppas inte händer. Du behöver förbereda dig på kritik, så att du står pall när det blåser och inte ändrar ståndpunkt, för att försöka blidka de kritiska rösterna. Att du står fast i din övertygelse blir till trovärdighet. Som ledare behöver du signalera att du arbetar hårt och målmedvetet för att säkra jobb och orderingång. Det finns inga garantier, men dina medarbetare ska kunna känna sig trygga i vissheten om att du gör allt du kan – och lite till.  
 
När din ledarroll utmanas
 
I din ledarroll, kan också dina beslut utmanas av medarbetare som vill se andra, och kanske, enklare lösningar. Här har du två vägar att välja. Antingen står du tryggt kvar vid ditt beslut – eller också upplever du ett så starkt obehag av att ifrågasättas att du börjar tumma på det du just sagt. Om vi tänker oss att du skulle välja den senare strategin – att ändra dig när dina medarbetare börjar ifrågasätta dig – då skulle bilden av dig som ledare snabbt förändras.
 
Ett gott ledarskap i tider av kris har många paralleller med ett gott föräldraskap. Att välja det som du som förälder upplever är rätt för ditt barn – även om barnet vill något annat. En kollega till mig berättade, för många år sedan, att hennes då 14-åriga dotter ville ta fem hål för örhängen i sitt ena öra. Mamman sa nej – vilket, milt uttryckt, inte uppskattades av dottern. I somras träffade jag den nu vuxna dottern och vi kom att prata om örhängsincidenten. Då utbrast dottern:
 
”Alltså, jag är så tacksam för att mamma stod på sig. Det var säkert inte lätt – jag var inte rolig att tas med! Idag har jag ett hål – jag skulle inte vilja ha fem!”
 
Du kanske inte ser dig själv som den mest karismatiska av ledare; du älskar inte att stå inför många och prata. Du är lågmäld och lite försiktig. Kanske har du funderat på om du verkligen kan fylla din ledarroll. Vila då i din kompetens och lita på att även du kan växa in i din roll, så att du kan möta behoven hos dina medarbetare – i både goda och sämre tider.
 
Uthållighet, stabilitet och närvaro är nycklar till gott ledarskap, inte bara när vi står i efterdyningarna av en pandemi. Det gäller lika mycket på våra arbetsplatser i den alldeles vanliga vardagen.
 
 


Test!
 
Så leder du efter krisen
 

Kanske hör du till dem som upplever att ditt ledarskap fungerat väl och burit genom pandemin? Kanske hör du också till de chefer som även känner trygghet i sitt ledarskap när vi går över i en annan fas och du som chef har att hantera pandemins långsiktiga efterverkningar? Här kan du kolla vilka styrkor du redan nu har i ditt ledarskap! Kanske finns det också några aspekter som du ännu mer skulle kunna förstärka?
 
Gör testen! Se vilka påståenden som redan nu stämmer in på ditt ledarskap. Inspireras att aktivt ta tag i de påståenden som du ännu inte testat. Så bygger du ett ledarskap som bär också i tuffa tider!
 
·      Jag har insett att jag behöver anpassa mitt ledarskap efter situation – när läget är allvarligt behöver jag vara lågmäld, trygg och eftertänksam.
 
·      Jag har insett att min ledarroll inte enbart handlar om att vara stark, energisk och kraftfull. I ansträngda situationer behöver jag tydligt visa att mitt uppdrag är viktigare än min person. Att i det läget visa en karismatisk sida är inte att rekommendera.
 
·      Jag visar tydligt att mina beslut grundar sig i fakta och på så bra beräkningar som det är möjligt.
 
·      Jag är öppen med att det i dagsläget inte finns facit, men att jag har en stark övertygelse om att vi nu slår in på rätt väg.
 
·      Jag är prestigelös och öppen för att ändra mitt beslut om fakta skulle visa att min bedömning inte håller.
 
·      Jag viker inte ner mig för motstånd som bygger på tyckande och åsikter som jag bedömer saknar grund.
 
·      Jag utnyttjar inte en sårbar position för att marknadsföra mig själv som en säker och kraftfull ledare.
 
·      Jag strävar efter att ha en hög närvaro bland mina medarbetare och planerar in detta i min dag. Den fysiska närvaron kan också kompletteras med telefon, mejl samt digitala möten och kommunikationstillfällen.

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Angelina » Powerwoman!!:  ”Så kul att ses igen! Kramar Angelina”

  • Caroline » Var rädd om gnällspikarna!:  ”Jättebra artikel som jag läst flera gånger. När jag läste artikeln insåg jag att..”

  • Linda » Underbara Mallorca!:  ”Kan bara hålla med! Fantastiska tips o bilder o vill ju som sagt ha en ny versio..”

  • Christina » Omslaget klart!:  ”Hej Carl! Så roligt att du vill beställa min bok! Den 20 juni är den här! Hälsn..”

  • Carl Söderström » Omslaget klart!:  ”Hej Christina! Jag lägger gärna en förhandsbeställning på din nya bok. När komme..”

Bloggarkiv