Bättre ledare - redan i morgon!  Är det verkligen möjligt? Är inte gott ledarskap en förmåga som tar tid att utveckla? Både ja och nej. Tid och erfarenhet är absolut viktiga byggstenar för att bli en bra ledare. Men samtidigt kan det långa perspektivet trötta ut oss, innan vi ens har börjat. Ärligt; vem orkar anstränga sig idag om resultatet visar sig först om 25 år?

Den här boken handlar om här och nu. Trots att gott ledarskap behöver tid för att utvecklas, så finns förhållningssätt att ta till, som snabbt kommer att göra dig till en bättre ledare.  Den här boken ger dig konkreta och praktiska tips som du lätt kan ta till dig och testa redan i morgon.

Den här boken har sin plats på varje ledares skrivbord – en praktisk handbok i vardagen, vare sig det handlar om att ta ett svårt samtal, starta upp ett förändringsarbete eller leda ett styrelsemöte. Också en oumbärlig bok för dig som går in i ett ledaruppdrag för första gången. Som ny ledare finns viktiga, och ändå enkla, redskap att ta till sig; redskap som ger en smidig och lyckad start, nöjda medarbetare och goda resultat.

De flesta av oss tillbringar största delen av våra liv på jobbet. Har du en ledarroll, är det viktigt att du löser det som inte fungerar, så att du kan gå med lätta steg till jobbet. Det är viktigt både för din trivsel och för din hälsa. För att inte tala om värdet för dina medarbetare som får en bättre ledare redan i morgon!

Retorikboken ger dig allt du behöver för att göra bra presentationer! I boken behandlas bl. a. hur du blir någon som andra vill lyssna till, kroppsspråk och självkännedom.

Du får också tips på olika sätt att planera tal och presentationer utifrån sammanhang, t. ex.  övertygande tal, oförberedda tal, att informera och hålla känslosamma tal. Boken ger en mängd praktiska råd för hur du på ett intressant sätt delar allt från en personlig erfarenhet till professionella presentationer.

Lärarledarskap är en oumbärlig bok för varje lärare. Att varje enskild lärare också är en ledare, står klart för alla som jobbar i läraryrket. Att vara lärare och utöva sitt ledarskap i klassrummet, bland elever, men också gentemot föräldrar, är en komplex uppgift. Ändå är det kanske just lärare som har den allra största erfarenheten av ledarskap -  i med -och motgång!

Lärarledarskap är handboken som på ett konkret och tydligt sätt synliggör lärarens ledarskap i vardagen. Lärarledarskap innehåller, förutom stor igenkänning,  praktiska tips och ideer - möjliga att testa redan nästa dag!

Gränsöverskridande ledarskap innehåller nio komponenter, som varje ledare behöver bemästra, oavsett bransch, för att lyckas i sitt uppdrag som ledare. Dessa komponenter har blivit tydliga under de många år som jag arbetat med att utveckla chefer och ledare.

I boken finns många exempel på förhållningssätt som framgångsrika ledare och chefer använder sig av i sina ledaruppdrag. Gränsöverskidande ledarskap är en praktisk bok. Till varje kapitel finns konkreta exempel som utgångspunkt för analys och reflektion. Boken utgör även basen för de Mentorprogram för chefer och ledare som jag driver sedan många år tillbaka. 

19 RETORIKTIPS! Kommunicera bättre – redan i morgon!
är ingen vanlig retorikbok, med tips som bara lämpar sig om du ska hålla ett tal eller en presentation från en stor scen.
 
Nej, i den här boken får du 19 retoriktips, som du kan använda rakt in i din vardag; vare sig du möter en, flera eller många. Dagligen använder vi vardagsretorik, utan att vi tänker på det; när du lägger fram ett förslag på jobbet, när du vill inspirera en medarbetare att gå in i ett nytt uppdrag eller när någon ber dig att oförberett ställa dig upp på ett möte och dra något, ”nu när du ändå är här!”
 
Du kan läsa boken från pärm till pärm, eller använda boken som en handbok och dyka ner i det tips, som du behöver för dagen. Sedan vet vi alla att verkligheten inte alltid inrymmer tid till att förbereda oss som vi skulle önska – därför finns också ett Snabbprogram, med tips, som gör att du snyggt kan leverera det som efterfrågas, även om du bara har en timme, 15 minuter – eller ingen tid alls till förberedelser.