Christina Hellströms blogg
Just nu!

Christinas blogg.
 

I min nya artikel i senaste JUNIA, hittar du en guide till det svåra samtalet. Det där samtalet som vi vet att vi måste ta, men ändå skjuter vi upp det…

I artikeln här nedan får du konkreta tips på hur du ska förbereda dig och vad du ska tänka på innan – och under samtalet för att säkerställa att du får fram ditt budskap – men med minimal negativ påverkan på relationen. Du hittar också en checklista, där du kan stämma av vad just du behöver tänka på lite extra!


Guide till det svåra samtalet

Du har sedan en tid insett att du behöver ta ett svårt samtal med en av dina medarbetare. Du vet att det är din uppgift, men ändå har det inte blivit av. Du vet att du måste ta tag i detta NU – om du inte gör det finns risk att situationen eskalerar, genom att ännu fler personer kommer dras in.
 
Känner du så här, så är du inte ensam. Det är helt normalt att känna ett obehag, inför den här typen av samtal. Det viktiga är att du ändå tar tag i samtalet, bokar in och genomför det. OCH – att du genomför det på ett genomtänkt och professionellt sätt.

 
Här kommer en guide till det svåra samtalet:
 
1.Vad är syftet med samtalet?
 
Innan du sätter dig ner i samtalet, behöver du tydligt för dig själv klargöra vad syftet är med samtalet. I vissa fall, kanske du behöver samråda med någon, kring vilka mandat du har och vad du kan gå med på.  Ni behöver också dra upp riktlinjer för det mest lyckade utfallet som ni ser framför er, men också tänka igenom med vad ni kan tänka er att kompromissa.
 
2. Starten på samtalet
 
Eftersom situationen förmodligen känns något laddad, så är det lätt att ha för bråttom och att en känsla av att du vill få samtalet överstökat präglar inledningen. Detta är inte bra. Här måste du gå åt andra hållet; utstråla lugn och inte ha för bråttom. Dröj vid bakgrunden till att ni behöver ha detta samtal; vad har inträffat och vilka konsekvenser har det fått. Var noga med att inte uttrycka dig i svepande ordalag, utan återge specifikt och konkret den situation som inträffat. Det är lätt att själva bakgrundsbeskrivningen går för snabbt; dels för att du känner dig obekväm och dels för att du tänker att detta som du nu sitter och säger är helt och hållet känt för den andre. Det stämmer kanske – men det är just detta som gör denna del av samtalet så viktig. Ni behöver landa i en gemensam beskrivning av det som hänt – även om ni kanske inte är överens om det problem som du menar att dessa händelser skapat.
 
3. Beskriv  – värdera inte
 
Vinnlägg dig om att ha en saklig och lugn ton. Beskriv det som hänt, utan att värdera. Fråga sedan den person som du samtalar med vad han/hon tänker när du beskriver situationen på detta sätt. Här måste du förvänta dig alla typer av reaktioner. Allt ifrån ett lugnt konstaterande att ”det här låter inte bra, det hör jag också när du beskriver det”, till ilska, aggression mot dig eller andra, upprördhet, ledsenhet, chock …
 
4. Sitt lugnt i båten!
 
Nu gäller det för dig att inte stressa! Om man möts av starka reaktioner, är det lätt att man gör allt för att dämpa dessa för att få denna fas att bli så kort som möjligt. Stå emot den impulsen. Ta det lugnt och lyssna på den andre – vad han/hon än säger. Ansträng dig för att förstå hur den andre tänker. Ställ följdfrågor, men försvara inte din egen ståndpunkt i detta läge. När du märker att den andre inte har mer att säga – inte förrän då går du vidare.
 
5. Hur går vi vidare?
 
När det känns som om ni sagt det ni båda vill säga, då är det dags att landa i frågan; Hur går vi vidare? Det är också här som du tydligt ska dela syftet med samtalet, betona den omsorg för personen som ligger i botten och som gör att detta samtal måste tas – just av dig. Kanske har andra börjat prata bakom personens rygg och då är det schysstaste att du som ledare/chef/närstående är den som tar upp problemet i syfte att hitta en lösning som kan accepteras av båda parter.
 
6. Boka ett nytt samtal
 
Tänk inte att ni ska landa i en väg framåt under det första samtalet, utan ge personen möjlighet att tänka igenom det ni har pratat om. Var tydlig med att en förändring är nödvändig. Presentera det som du ser som den optimala lösningen och be personen tänka igenom detta tills ni ses igen.
 
7. Samtal nummer två
 
När ni möts igen, så får du höra vad personen säger om den lösning du föreslagit. Kanske är inte personen villig att gå med på ditt förslag helt och fullt. Då har du med dig i bagaget de initiala tankarna du haft kring på vilket sätt ni kan kompromissa och vad du är beredd att gå med på. Att du tänkt igenom kompromissmöjligheterna redan innan första samtalet, är en viktig garant för att du inte ska lämna detta samtal  med en otillfredsställelse över att du gått med på sådant som du egentligen vet inte kommer att fungera.
 
I bästa fall, så löser ni knuten under samtal nummer två, men ibland kan det behövas ytterligare samtal innan vägen framåt blir synlig. Detta är, i så fall, inget nederlag, utan visar bara på din seriositet att få till ett bra avslut som båda kan acceptera och som kommer att bära in i framtiden.
 
Trots guider och strategier – det finns inget som kan göra ett svårt samtal lätt. Att förvänta sig att din motpart ska studsa ut från ett svårt samtal med glädjeskutt är orealistiskt. Det som däremot är viktigt att sträva mot är att leda varje svårt samtal med värdighet, värme och professionalism.    


Checklista!
 
När det gäller att leda svåra samtal, beror det lite på våra individuella personligheter, vilka moment som vi möjligtvis tycker känns ”enklare” och vilka moment som vi tycker känns svårare och kanske därför bara snabbt försöker ta oss förbi.
 
För att kunna få till ett så bra samtal som möjligt, även om ämnet är svårt, behöver du stanna till inför vad som just du upplever något lättare och vad som känns riktigt svårt och kanske till och med obehagligt.
 
Här kommer en checklista, som, utifrån vad du svarar, kan ge dig en vägledning i vid vilka moment i samtalet som du behöver vara extra förberedd och extra varsam.
 
1. Jag har en tendens att skjuta den här typen av samtal framför mig alldeles för länge.

Lösning: Inget att vänta på – sätt dig över ditt obehag och boka in samtalet i dag!
 
2. Jag känner ett starkt obehag i starten av samtalet, och stämningen blir därför spänd och olustig.

Lösning: Fokusera på den person du ska möta, inte på ämnet för samtalet. Sträva efter att vara varm och uppskattande. Om du noga har planerat samtalet i förväg, behöver du inte markera samtalets karaktär, när du hälsar personen välkommen. Du kan då vara varm, trevlig och småprata lite om annat, utan att syftet med samtalet går förlorat.
 
3. Jag vill få samtalet att bli så kort som möjligt.

Lösning: Ett svårt samtal kan inte forceras, om du vill nå samtalets syfte. Stålsätt sig mot känslan att vilja skynda på och dröj vid bakgrunden, så som det beskrivs i artikeln.
 
4. Jag är rädd att inte kunna få fram mitt budskap under samtalet.

Lösning: Förbered dig! Skriv ner syftet med samtalet och låt sedan detta vara grunden för dina förberedelser. Om du vet vart du vill nå, kan du i lugn och ro lyssna på den andre, utan rädsla för att samtalet ska ta en annan riktning. Du vilar då i förvissningen att du när du vill kan föra samtalet mot ditt syfte.
 
5. Jag är orolig för att vår relation ska påverkas negativt.

Lösning: Den risken finns alltid, när du måste ta ett svårt samtal. Den bästa garanten för att er relation ska bevaras intakt, finns i dina förberedelser. När du noga förberett dig, kommer du att utstråla ett annat lugn och en annan värme än om du mer huvudlöst kastar dig in i samtalet. Att du kan visa uppskattning för personen samtidigt som du tydligt riktar kritiken mot sakfrågan, är avgörande för en bevarad relation.
 
Att ta ett svårt samtal är varken lätt eller roligt – men ofta är det ett viktigt samtal för din samtalspartner; ett samtal som kan bli avgörande för den personens vägval och utveckling.
 
 

 
 

Kommentera»

Är du bra på att välja dina strider? I senaste JUNIA skriver jag om vilka strider du ska ta – och vilka du ska släppa! Här finns energi att spara!! Du hittar hela artikeln samt ett test här nedanför! Läs och stäm av vad du behöver tänka lite extra på!


Om att välja sina strider …
 
Ibland kanske man ska lägga band på sin iver att kommunicera hur rätt man har … Denna lärdom fick jag med mig som en bonus, efter en föreläsning för många år sedan.
 
Föreläsningen flöt på fint, helt enligt plan. När vi sedan åt lunch, hade jag arrangören till bordet. Han kommenterade då hur fint jag och min kollega hållit den utsatta tiden och jag tackade för uppskattningen. Och där borde jag ha stannat. MEN – det gjorde jag inte. I stället gick jag vidare och föreslog att en klocka kunde placeras på väggen längst bak i konferensrummet. Det underlättar för alla föreläsare och ser dessutom trevligt ut, om inte föreläsaren behöver kolla på armbandsuret (detta inträffade före plattor och mobiler), vilket är svårt att göra omärkligt.  Arrangören valde då att bara skoja bort mitt förslag genom att säga:
 
 ”Det spelar ju inte så stor roll, för det är ju ändå inte något problem att kolla klockan, även om den sitter på armen. Det gör jag ofta vid möten och det sker helt omärkligt, utan att någon ser detta.”
 
Här borde jag ha släppt diskussionen om klockan. MEN – det gjorde jag inte … Istället tog jag detta vidare genom att säga:
 
”Alltså, du tror att det inte märks när du tittar på klockan!”
 

Detta glada utrop följde jag sedan upp med en livfull imitation av uppdragsgivarens beteende vid ett tidigare möte med mig. Hur han stelt hade manövrerat med kavajärmen, för att kasta en, som han själv trodde, omärklig blick på sitt armbandsur. Uppvisningen väckte stor munterhet bland alla runt bordet – utom hos uppdragsgivaren själv. Behöver jag säga att det inte blev några fler uppdrag från det företaget?
 

Hur vet jag vilka strider jag ska släppa?
 
Jag kom att tänka på denna händelse för ett tag sedan, när jag mötte en säljare som berättade om ett tillfälle, när han suttit ute hos en kund och diskuterat en offert. Ett par saker som kunden med bestämdhet slog fast, stämde inte. När säljaren påpekade detta, så höll kunden ändå fast vid att kundens beräkningar var de korrekta. De diskuterade detta en stund, men utan att kunden på något sätt lät sig påverkas av argumenten som talade för att beräkningen inte var helt korrekt. I det läget, berättade säljaren, kände han att han måste göra ett val. Antingen köra på med mer argument, fakta och underlag, tills dess att kunden inte skulle kunna göra annat än att backa. Det andra alternativet var att bestämma sig för att låta samtalet rulla vidare mot det riktigt viktiga – förhoppningsvis ett avslut. Som säljaren sa:
 
”Kunden medgav aldrig att han hade fel, men någonstans så kände jag ändå att han börjat vackla i sin uppfattning, men att han inte ville visa mig det. Hade jag kört på och överbevisat honom; trängt in honom i ett hörn – ja, då tror jag att vår relation hade tagit skada och på sikt var ändå bibehållen relation det verkligt viktiga.”
 

Kloka reflektioner. Detta kan man såklart inte kopiera rakt av – ibland är sakfrågan överordnad och då får man köra ända in i kaklet. Om du hamnar i ett läge när detta krävs, försök ändå att hålla ett öga på vad som händer med er relation i den processen.
 

Vad händer om jag satsar på att vinna alla diskussioner?
 
”Sårade människor samarbetar inte.”
 
Det tycker jag mig ha funnit belägg för genom åren. Så, om din motpart har fel, även om det är ett faktafel, försök ändå att se the bigger picture – är det avgörande att alla fakta i ert samtal är helt korrekta för att ni ska nå det utfall som ni önskar – ja, då måste du köra på. MEN – sträva efter att välja dina strider. Jag är helt övertygad om att du ibland kan släppa dina argument i en diskussion och att ni ändå kan hamna där du önskar – trots att du valde bort att driva din samtalspart till att ödmjukt säga; ”jag har fel, du har rätt.” Kanske härligt att höra, men inte sällan har relationen då fått en törn.
 
Om dina vinster alltid leder till att du förlorar annat som också är viktigt – ja, då vinner du en pyrrhusseger. Pyrrhus var en kung, som i ett slag mot romarna år 279 f. Kr. visserligen vann slaget – men led stora förluster vad gällde manskap. Det var i det sammanhanget han ska ha sagt de berömda orden:
 
”En sådan seger till – och jag är förlorad!”
 
Det gäller också oss idag – när stridslusten flammar upp; du vill ha rätt och visa på andras fel eller du vill visa din poäng genom att göra dig lustig över andra – lägg band på dig och fundera på vad som är verkligt viktigt i det långa perspektivet.
 
 

                                                                 


Test
 
Om att välja sina strider …
 
Hur viktigt är det för dig att ha rätt? Är det ibland så viktigt att detta hindrar dig från att se  vad som i slutändan betyder något? Känner du att din längtan att ha rätt, ibland tar överhanden, så är du i gott sällskap. Så är det för oss alla ibland. Just därför kan det vara bra att tänka till – vi har ofta vissa speciella områden eller frågor som triggar oss det där lilla extra och gör oss förblindade. Det är då vi kan förlora stort i slutändan – när du en gång har trängt in en person i ett hörn och täppt till alla flyktvägar – ja, då är det lätt att den personen i fortsättningen kommer att gå krokar för att inte hamna i diskussion med dig.
 
Titta igenom listan nedan! Inom vilka områden är du särskilt sårbar, och har svårt att släppa taget, fastän du innerst inne känner att det nog vore det bästa – i alla fall om bibehållen relation är viktig att bevara!
 
Sätt ett kryss vid de områden som stämmer in på dig!
 

  • När någon berättar något som innehåller ett faktafel – berättelsen håller ändå ihop, men ändå…rätt ska väl alltid vara rätt, eller…?

 

  •   När någon avfärdar något som du irriterar dig på med ett ”äsch, det spelar väl ingen roll…!”

 

  • När någon lägger fram en idé som sin egen och du vet att den idén var det ursprungligen DU som kom med…

 

  • När ni diskuterar två olika alternativ, där du känner att den ena alternativet absolut är bäst på grund av den dokumentation ni båda tagit del av – men när den andre hävdar att det andra alternativet ändå är det ni ska välja …

 

  • När du under en längre tid irriterat dig på en person och ni nu diskuterar en småsak, så blir du envis i att det är ditt alternativ som ska väljas, trots att du egentligen inte har så starka åsikter som man skulle kunna tro, när man hör dig. Det som driver dig är att vinna över honom/henne!

 

  • När någon angriper något som är en hjärtesak för dig; det kan vara personer som står dig nära eller åsikter/övertygelser som betyder mycket för dig – kan du då lyssna och samtala – utan att drivas av lusten att till varje pris övertyga den andre om hur fel han/hon har?

 
Ibland passar det att med kraft föra fram sin åsikt. Dock är det ett faktum, att om du vill att andra ska lyssna på dig, dina förslag och dina åsikter – då är du beroende av att ha goda relationer till din omgivning. Så välj dina strider – vilka ska du ta och vilka ska du släppa?

Kommentera»

Idag på Internationella Kvinnodagen vill jag lyfta en av mina förebilder – mitt barnbarn, Ebba Berglund, hockeyspelare på elit- och landslagsnivå – just nu klar för SM final med sitt lag Luleå/MSSK. Ebba lever sin dröm, men vägen dit har kantats av hårt arbete, målmedvetenhet och tydliga prioriteringar. I en mansdominerad värld gör hon och hennes lagkamrater dagliga landvinningar för ökad jämställdhet.

Pippi hyllas ofta som en kvinnlig förebild. Men – är det inte dags att Annika får lite upprättelse? Vad skulle Pippi varit utan Annika? Annikas beundran för Pippi går inte att ta miste på, när man läser Astrid Lindgrens böcker. Det går dock inte att komma ifrån att Annikas stabilitet, lugn och kloka frågor har en stor betydelse – också för Pippi.

För Pippi verkar det mesta hända av sig självt. Men vi vet att det är en myt. Mycket lite händer av sig själv. Om vi inte tar ansvar och agerar blir livet inte som vi vill. För att något ska hända är det bästa sättet att själv vara motor.

Kanske är det dags att sluta betrakta begreppet ”duktig flicka” som en väg till utbrändhet – rätt använt är ny kunskap och nya färdigheter vägen till dina mål. Kanske är det detta som männen redan upptäckt… kanske det är därför det aldrig varnas för att vara ”en duktig pojke…”

Kommentera»

Så kul uppdrag – att få köra Retorik för KDs kandidater till EU parlamentet! 

Först föreläsning och sedan workshop
– ett så härligt gäng som engagerat tog sig an sina uppgifter – att göra en presentation med min bok 19 Retoriktips som arbetsredskap och inspirationskälla! 

Grand Hotel Saltsjöbaden bjöd på storslagna omgivningar med sol och klarblå himmel över gnistrande hav!

Perfekt inramning till dessa skärpta, kunniga, taggade kandidater, bland vilka David Lega är en av toppkandidaterna. 

En fantastisk person; varm och ödmjuk trots sina kolossala framgångar, bland annat som simmare i världseliten. Fram till och med Paralympics i Sydney 2000, vann David totalt tre VM-guld, fyra EM-guld och slog 14 världsrekord! David har sedan dess tagit en fil. kand. i juridik och ekonomi – han är dessutom en mycket uppskattad föreläsare med bland annat pris som Årets Talare i bagaget!

En verkligt imponerade man! Så glad att jag fått möta honom! Han kommer att bli perfekt i Bryssel!

Vi måste också prata lite mer om Grand Hotel Saltsjöbaden! Bara byggnaden i sig – så otroligt magnifik! Nästan lite overklig i all sin prakt!

Jag anslöt redan på fredagkväll och fick då förmånen attt vara med på en superhärlig middag - tillagad av Årets kock 2018, David Lundqvist, som finns just på – Grand Hotel Saltsjöbaden! 

Nom, nom, nom!!!! Vilka rätter som presenterades! Här kommer ett bildregn! 

Ja, ni fattar – detta var ingen vanlig fredagkväll! Om ni har möjlighet, gör som många hade gjort denna fredagkväll – hoppa på Saltsjöbanan, boka ett bord och njut! Rekommenderas!

Kommentera»

I senaste JUNIA skriver jag om att Du är mer än vad du har blivit!

En sanning som jag tror gäller oss alla! I mitt jobb är just detta det allra roligaste – att få se människor ta rejäla kliv utanför sina egna comfort zones och upptäcka just detta – att vi är så mycket mer än vad vi anar! Ibland behövs en annan blick än vår egen för att våra möjligheter ska bli synliga också för oss själva! Älskar att få vara med när detta händer!

Här nedanför läser du hela artikeln! Du hittar också en utmaning som du kan ta till dig, som också gör dig till ett redskap för andras utveckling! Så härligt!


Du är mer än vad du har blivit!
 
I Disneyklassikern Lejonkungen får vi möta Simba, en liten lejonunge, som när pappan dödas, rädd och skrämd flyr från sin uppgift, att en dag ta över faderns roll som ledare. Simba lever ett lättsamt och bekymmersfritt liv, men längst in finns det något som gnager i honom. En dag får han höra orden:
 
”Du är mer än vad du har blivit.”
 
Dessa ord blir en vändpunkt för Simba. Han vänder nu tillbaka till det som är hans livsuppgift. Mycket svårare och mer komplicerat än det liv han tidigare levt – men ändå. Det rätta.

 
Jag tror att vi är många som har mer gemensamt med Simba än vi kanske anar. När vi står inför nya uppgifter, antingen sådant vi själva drömmer om att göra eller det handlar om förfrågningar som kommer till oss från andra, så finns också en risk att vi, precis som Simba, begränsar oss. Oron och rädslan inför det nya gör att vi tackar nej – trots att uppgiften egentligen känns lockande och tilltalande.
 
När uppdraget är lite för svårt, lite för stort – och kanske oväntat!
 
Den tidigare ärkebiskopen Anders Wejryd, intervjuades inför sin 70-årsdag (Örnsköldsviks Allehanda 2018-09-17). I intervjun berättar han om hur han som 19-åring fick möjlighet att predika i Björksta kyrka. Inte helt lätt att få till, utan tillstånd måste inhämtas från biskopen i Västerås. Anders Wejryd kan idag se tillbaka på händelsen som en viktig milstolpe i hans beslut att viga sitt liv till kyrkan. I intervjun ser han tillbaka på denna händelse med orden:
 
”Uppdraget var lite för svårt för mig. Något man växer av.”
 
Precis som för Simba. När uppdraget är lite för svårt, lite för stort och kanske oväntat – det är då vi växer. När vi ser i någon annans ögon att en person tror på mig, tror att jag kommer att klara den uppgift som läggs framför mig – det är då vi blir beredda att ta de där stegen, som leder oss vidare.
 
Att pusha någon att ta ett nytt steg
 
Under min tid som gymnasielärare i engelska, skulle jag och en av mina klasser vid ett tillfälle ha ett stort pådrag i skolans aula. Alla andra klasser i samma årskurs var inbjudna att komma och lyssna på det program vi satt ihop. Det drog ihop sig till presidentval i USA och min klass skulle lyfta detta från aulans scen, genom att hålla en presidentvalsdebatt. Alla elever hade olika roller; två presidentkandidater, intervjuare samt en stab som skulle bistå med fakta som behövdes för att besvara olika frågor.
 
I den här klassen fanns en elev som kämpade hårt med sina studier i engelska, utan att uppnå de resultat hon önskade. Faktum var att hon hade det allra lägsta betyget i engelska.
När detta projekt med presidentvalsdebatten blev aktuellt, meddelande hon direkt, att hon inte kunde tänka sig att delta. ”Det måste du förstå”, sa hon till mig, ”att jag kan inte göra detta; jag har problem att prata engelska inför min egen klass, hur kan du tänka dig att jag ska kunna stå på en scen och tala inför en fullsatt aula?”
 
I och för sig en berättigad fråga, men jag kände starkt att jag trodde att hon skulle fixa detta. Min respons till henne var säkert oväntad, när jag sa:
 
”Du kommer att klara detta. Vi gör det tillsammans – jag ska hjälpa dig.”
 
Som ni säkert förstår, så sa inte eleven ja direkt. Hon protesterade och menade att jag hade fel, men jag stod på mig och till slut sa hon:
 
”OK, jag gör det. Men då behöver jag din hjälp!”
 
Vi satte igång med förberedelserna av vad hon skulle säga. När det sedan var klart, var det dags för träning. Och som vi tränade. Eleven gav verkligen ALLT.
 
Till slut var det dags. Det var dagen för presidentvalsdebatten. Aulan fylldes till sista plats. Och så var det dags för min elev. Hon tog plats på scenen och levererade de repliker som vi tränat in. Och det gick utmärkt.
 
Efteråt var det en glädjestrålande tjej som kom fram till mig och sa:
 
”Tack för att du trodde på mig, tränade med mig och lät mig uppleva detta. Jag kommer förmodligen aldrig mer att stå på en scen och prata engelska inför så många människor – men jag är inte samma person som innan; jag har gjort något jag inte trodde var möjligt – och det har påverkat mig."
 
Att få vara med och bidra till andras utveckling, handlar ofta om att föra en människa in i en uppgift som han/hon bedömer som lite för svår – eller oväntad. Det är svårt för oss alla att ta de där stegen som leder oss utanför vår egen comfort zone. Därför behöver vi vara varandra till hjälp – att någon pushar oss mot okänd mark – det kan göra hela skillnaden!
                                                                                    

                                             
                  


Du är mer än vad du har blivit!
 

Utmaning!
 
Nu är det dags att du ser dig omkring! Vem har du i din närhet som du kan pusha till att ta ett nytt steg?
 
Var kreativ och tänk utanför boxen! Jag är säker på att du får en hel del idéer vad gäller uppgifter som du skulle kunna ge till olika personer – men innan du har kommit så långt har du oftast själv dissat din idé, genom att tänka något av följande:
 
”Nej, det är ingen idé att fråga honom/henne om det … Han/hon har ju redan så mycket …”
 
”Nej, så dumt – han/hon har ju aldrig deltagit i något liknande – det blir ju jättekonstigt att fråga honom /henne om detta!!!”
 
”Nej, han/hon är ju alldeles ny här! Känns ju supermärkligt att direkt kliva på och fråga om han/hon vill hjälpa till!!”
 
Nej, han/hon är ju så ung!! Vi har aldrig haft någon så ung på den här uppgiften!”
 
Nej, han /hon är ju så gammal – vill säkert inte, har ju haft så många olika uppgifter genom åren!!

 
Känner du igen dig? Då vill jag säga till dig – du är inte ensam! För det är så här vi oftast gör – innan vi ställt frågan till den det gäller, så har vi redan själva gett ett nekande svar. Egentligen helt grundlöst; vi gissar bara lite löst hur personen kommer att svara – och nöjer oss ofta med det!
 
Varför inte pröva att  faktiskt ställa den där frågan till personen det berör? Kanske får du ett överraskande JA, som svar! Då har du fått vara med om att leda en människa vidare  – du blev instrumentet som ledde till en ny spännande uppgift!
 
Som sagt – du är mer än vad du har blivit! Låt det få bli den tanke som präglar hur vi själva ser på uppgifter som vi ställs inför, kanske lite svåra sådana av oväntad karaktär – men också när vi själva har möjligheten att ge uppgifter till andra. Dissa inte dina egna förslag  – låt personen i fråga ta ställning själv! Det värsta som kan hända är att du får ett nej – och då kommer du ändå att ha gett glädje till den du frågade – det är alltid roligt att bli tillfrågad! Redan detta pushar i rätt riktning!
 
Och – när du frågar! Go all in! Ha inte undertexten ”jag förstår att du inte vill”, utan fråga glatt och entusiastiskt; visa att du tror att personen skulle klara uppgiften perfekt! Låt din inställning smitta av sig till den du frågar! Det kommer att underlätta dina möjligheter att få ett ja!
 
Lycka till!

Kommentera»

Sitter just nu med en diger to do lista! Mycket som ska betas av den här veckan...

Finslipar just nu en utbildning som jag ska leda i morgon, som handlar om kundbemötade. Sedan väntar coachning och feedback till en talare som har ett viktigt taltillfälle framför sig; det är mail som ska besvaras , luncher som ska bokas in och planering av en livesänd utbildning i maj 2019.  Men som ni hör - bara roliga saker...!

Förra veckan avslutades med en tur till  Jönköping, där jag föreläste om ledarskap för drygt 200 taggade och laddade ledare! Så härlig publik!

Sedan var det dags för boksignering! Tack till er alla som köpte mina böcker! Så glad, ödmjuk och tacksam!

Flighten hem från Göteborg bjöd på en magiskt vacker solnedgång over november Sverige! 

Kommentera»

En omtumlande helg ligger nu bakom. 

Fredagsförmiddagen inleddes med begravningsgudstjänst för vår kära vän som så hastigt lämnat oss. En vacker gudstjänst – men, åh, så sorgligt... på familjens önskan, sjöng jag När löven faller, som Carola skrivit. Svårt, men det gick – om än på skakiga ben. Som tryggt stöd bakom fanns tre violiner, däribland min man, och en pianist. Mitt lilla trygga crew; vi är med i samma kyrka och spelar och sjunger ofta tillsammans. 

När begravningen var över, var det så dags att direkt hoppa in i bilen för att bege mig till Umeå och där boarda ett plan till Stockholm. Efter ytterligare en bilresa var vi så framme i Västerås, där jag skulle föreläsa om ledarskap på lördagen. 

Kände att jag helt dök in i jobbet, koncentrarade mig, här och nu. 120  glada och taggade ledare lyfte mig och föreläsningen kändes som den satt där den skulle! Så härligt! Sedan var det dags att bila till Arlanda, flyga till Umeå och sedan bila hem igen.

Måste erkänna att jag var rätt mör, när jag kom hem ...

Umeå bjöd på en glittrande vacker inflygning på lördagskvällen...

Och i går var det Farsdag! Så härligt att få krama om de mina och njuta av att ha en så fin familj omkring mig!

Kommentera»

Alltså – en sååå underbar känsla! När man för första gången håller BOKEN i sin hand – det är nästan euforiskt! Så många tankar, timmar och tangentnedslag som ligger bakom – men NU är den layoutad, tryckt – och KLAR!! Så härligt!

19 RETORIKTIPS! Kommunicera bättre – redan i morgon!

Din perfekta guide till vardagens alla kommunikationstillfällen! Någon frågade – varför just 19? Jo, för att det är mina bästa helt enkelt – de där tipsen som gör dig och dina möten lite varmare, lite intressantare, lite smidigare, lite effektivare och lite tydligare – det där lilla extra som ofta gör hela skillnaden.

Boken är skriven som en handbok – du behöver alltså inte läsa den från pärm till pärm – om du inte vill det förstås! Rubrikerna är tydliga, så att du snabbt ska hitta det tips som du har mest nytta av vid varje aktuellt tillfälle. Boken är konkret och innehåller många råd och tips, som du direkt kan testa! 

Du hittar också ett Snabbprogram – ett Quick Fix, med redskapen som gör att du snyggt kan leverera det som efterfrågas, även om du inte har någon tid alls till förberedelser. Du vet de där tillfällena när någon lyser upp när du kommer in på mötet och glatt ber dig dra något "nu när du ändå är här!"

Hoppas du kommer att gilla boken! Det allra smidigaste är att du klickar hem ditt ex på adlibris.com eller bokus.com! Happy reading!

Kommentera»

Oktober innebär alltid mycket jobb och många jobbresor, så också detta år. Men bilden nedan symboliserar inte bara en vanlig jobbresa till Stockholm – utan också hoppet om en himmel.

Just nu präglas vardagen av den saknad och sorg som familj och vänner känner, när en av våra närmaste vänner hastigt lämnat oss, efter att han drabbats av plötslig sjukdom. Så overkligt och svårt att ta in – och så ofattbar den smärta som hans fru och närmaste familj går igenom just nu. Livet stannar upp ett tag, omdefinierar vad som är viktigt och får oss alla att slå av på takten. 

Samtidigt fylls jag också av en stor tacksamhet över att jag fått lära känna denna fina person  – tacksamhet för alla år av fantastiskt fin vänskap.

Fylls också av tacksamhet över Leo, som bodde hos oss under förra veckan – att få sitta i köket och lyssna på hans läsläxa – mycket bättre än så blir det inte. Livet – det alldeles vardagliga och det alldeles underbara. 

Kommentera»

Kom just ihåg att jag lovat er härliga dopbilder – och att jag också varnat er för sötchock! 

Och här är hon – Stella Chelsea Helena! Som synes nöjd med att få en egen dag med allt ljus på henne!

"Inte tråkigt alls detta – ok, fler som vill ta bilder! Inga problem - här kommer ett smile!!"

Underbara prästen Zandra Zinner satte tonen – glädje, jubel och förväntan! 

... och jag sjöng! Kärleksvisan...

En så härlig, glad och varm dag! Så fint att familj och vänner fick samlas kring lilla Stella! Efter dopet följde dopfika, barnbus, presenter, skratt och härliga samtal!

Tack Stella för att vi fick vara med!

Kommentera»