Om Christina

Retorikexpert, ledartränare, författare och kommunikatör.
Driver Mentorprogram för chefer och ledare. 
                                                                                                                              
                                                                                                     Christina Hellström

Utbildad gymnasielärare i svenska, engelska och mediekommunikation. Under 11 år medgrundare, partner och delägare i Improvement, ett företag med fokus på kurser och föreläsningar i retorik, kommunikation och ledarskap. Medförfattare till tre böcker, bl.a. Retorikboken (Bonniers 1997). Bland kunderna kan nämnas Akzo Nobel, Iggesund Paperboard, Nordea, Polismyndigheten i Västernorrland, Handelsbanken, Lerums kommun, Swedbank, SAS, KPMG och ABB.

Driver idag eget företag där jag är verksam som retorikexpert, ledartränare, författare och kommunikatör. Jag föreläser och leder utbildningar både i grupp och individuellt.

Driver också Mentorprogrammet, ett 1- årigt coachningprogram för chefer och ledare.  Mentorprogrammet är ett eget koncept för ledarutveckling, som har sin utgångspunkt i min och Mariann Landins bok Gränsöverskridande ledarskap (Ekelunds 2005).

Jag hjälper också företag att ta fram smarta kommunikationsstrategier.

I juni 2016 utkom jag med min fjärde bok, Bättre ledare - redan i morgon! (Personalmedia 2016).

I oktober 2018 kom min femte bok, 19 Retoriktips! Kommunicera bättre – redan i morgon! (Personalmedia 2018).
UTBILDNING

Umeå universitet

Gymnasielärarexamen, svenska/engelska 1978 – 1982

UCLA, Los Angeles
Speech and Communication Skills 1992

Dramatiska insitutet (DI), Stockholm
Mediekommunikation 1993

Uppsala universitet
Retorik1993

 
VERKSAMHET IDAG

Christina Hellström Personalutveckling 2006 –
Grundare och ägare.

Verksam inom näringsliv och ideella organisationer. Föreläsare, författare och kursledare inom ledarskap, kommunikation och retorik.

Driver Mentorprogrammet, ett eget koncept för ledarutveckling, som är ett 1- årigt coachningprogram för chefer och ledare.  
 
STYRELSEUPPDRAG 

Vinga folkhögskola, Göteborg
Styrelseledamot i interimstyrelsen 2017-2018

Kaggeholms folkhögskola, Ekerö, Stockholm, Styrelseordförande 2011-2016
Styrelseledamot 2010-2011

PSK/Pingst Utbildning 
Styrelseledamot 2009-2016
Styrelseordförande 2016-2017

Styrelsen för Pingst ffs
Styrelseledamot 2016-2017

Akademi för ledarskap och teologi (ALT)  
Styrgruppsledmot 2011-2016
Styrelseledamot 2016-2017

HPI of Sweden AB 2011-2016
Styrelseledamot