Tjänster

Under Kurser/Föreläsningar kan du se förslag på utbildningar och föreläsningar inom ledarskap, kommunikation och retorik.  Dessa kan genomföras som föreläsning eller som intern utbildning.

Samtliga kurser/föreläsningar kan även ges som individuell träning.

Du kan också se kursförslagen som inspiration! Tillsammans med dig och ditt företag kan vi skräddarsy något som passar just er verksamhet!

Vill du utvecklas och utmanas som ledare? Det bästa sättet är att gå ett individuellt Mentorprogram under ett år. 
Läs mer!

Bärande idé

Mina utbildningar präglas alltid av en blandning av föreläsning och praktiska övningar. Konkretion är viktigt för mig. Det finns många utbildningar som fokuserar olika metoder, utan att ge exempel på praktiska tillämpningar i den egna vardagen. Där vill jag gå ett steg längre. För att ge bestående effekter så måste inlärningen inom området kommunikation bestå av en mix av dels sådant som du kan åka hem och testa nästa dag - dels en djupare dimension som handlar om att utveckla en ökad självinsikt och en mer komplex syn på den egna personen. Detta är självfallet livslångt. I denna skärningspunkt kommer utbildningarna att befinna sig - mellan här och nu och framåt.

Att vara ledare – det är som att ha två jobb! Förutom att stå för kompetens och erfarenhet inom ditt yrkesområde, förväntas du också kunna entusiasmera och leda medarbetare. För att din verksamhet ska nå ett gott resultat och ditt ledarskap ge engagerade medarbetare, behöver du få möjlighet att utvecklas och utmanas i din roll som ledare. Att gå ett individuellt mentorprogram under ett år, ger dig de bästa förutsättningar att bli den bästa ledare du kan bli!

”Det tog inte slut i och med att Mentorprogrammet avslutades – det var då det hela började!”

Ulrika Kallin
Verksamhetschef
Hoppets Stjärna

bättre ledare - redan i morgon!

Bättre ledare - redan i morgon! Är det verkligen möjligt? Absolut, om du frågar mig! Som ledare är det lätt att dra slutsatsen att man inte passar som ledare, när man stöter på motgångar eller får låga poäng på sitt ledarskap. Men den slutsatsen är oftast helt fel! Det är inte du som person som brister - oftast är det redskap och förhållningssätt som saknas! Får du tag på dem, ja, då blir du en bättre ledare redan i morgon!

Boka ett individuellt coachningprogram redan i morgon!
 

Din förmåga att kommunicera är en viktig framgångsfaktor, vare sig du är chef eller medarbetare; att hålla vassa presentationer, att leda goda medarbetar -och lönesamtal, att inspirera andra att följa dig, är några exempel på professionella sammanhang där kommunikation står i fokus.

Boka en föreläsning, en utbildning eller individuell träning! Väl investerad tid!

 "Allt Christina Hellström gör håller hög kvalitet."

Anna Edblad
VD
Örnsköldsviks Industrigrupp