Bollplank och pådrivare

Mentorn kan också utgöra ett neutralt bollplank med förmågan att ställa de rätta frågorna som leder vidare. Mentorns uppgift är bl. a att visa på nya sätt att hantera bekanta situationer. Syftet är att få dig som ledare att utveckla ditt situationsanpassade ledarskap. Det kan t ex innebära att identiska situationer måste hanteras olika, beroende på den individ du möter.

För att nya förhållningssätt verkligen ska prövas ges ”läxa” mellan träffarna - en uppmaning att pröva något annorlunda och oprövat. Syftet med detta är att ge redskap för att kunna bedöma om det prövade förhållningssättet också skulle kunna fungera som ett redskap i vardagen.