Kontinuitet och förtroende

För att Mentorprogrammet ska ge optimal utdelning, krävs kontinuitet. Samtalen präglas av förtroende där konfidentiella frågor kan dryftas.