Självinsikt och självkännedom

För att kunna utöva ett fungerande och trovärdigt ledarskap, krävs att du besitter ett visst mått av självinsikt och är klar över dina egna styrkor och svagheter. Som ledare måste du också ha insikt om hur du uppfattas av andra. Din egen bild är inte alltid liktydig med den bild medarbetarna har av dig som ledare. Här kan mentorn på ett effektivt sätt bidra till vidare utveckling, dels genom professionella samtal, men också genom att presentera verktyg som ger viktiga insikter.