Kurser/Föreläsningar


"Allt Christina Hellström gör, håller hög kvalitet."

Anna Edblad

VD Örnsköldsviks Industrigrupp


Christina talar om:

Retorik för ledare

Retorik för kommunikatörer

Retorik – chefens viktigaste vardagsvertyg


Vardagsretorik
– konkreta tips som gör dig till en smidig, tydlig och driven kommunikatör!


Individuell retorikträning
Ska du hålla en viktig presentation? Ta med dig innehållet, så fixar vi tillsammans struktur, bra bilder och ett framförande som kommer att imponera på din publik!

Du är mer än vad du har blivit – om att se potentialen hos dina medarbetare!

Så blir du en ledare andra vill följa!

Att leda i med – och motgång

Att växa som team

Bättre ledare – redan i morgon!

Individuell ledarträning, där du själv bestämmer antalet träffar och dess intervaller. 


Utifrån specifika önskemål kan också kurser/utbildningar skräddarsys, för att innehålla just den
mix som passar dig, ert företag eller er organisation.

Nedan finns fler exempel på kurser/föreläsningar och referenser!

 

Kommunikativt
Ledarskap

Ingen ledare kan lyckas med sin
ledarroll genom att enbart överföra andra goda ledares sätt att leda till sin egen situation. Visst kan vi inspireras av
varandra, men varje ledare måste i varje situation finna sitt
eget bästa sätt. Under den här utbildningen får du värdefulla redskap som hjälper dig att forma ditt ledarskap efter din person och dina egenskaper, så att ditt ledarskap blir tydligt.

  • Kommunikation och retorik
  • Att leda medarbetarsamtal
  • Konflikthantering
  • Att vila i ledarollen
  • Att leda ett team

Att leda medarbetarsamtal

Många medarbetarsamtal har en
tendens att utveckla sig till en
monolog. Här får du redskap
som minskar denna risk och gör
medarbetarna engagerade och
delaktiga. Du får också förslag
på upplägg och genomförande
samt möjlighet till att se på din
egen roll som kommunikatör.

Referent   
– Marketing Manager


 

Retorik/
presentationsteknik

Att ha kunskap om retorik är lika
viktigt i mötet med några få på arbetsplatsträffen som inför en stor skara lyssnare på en konferens.
När du tränar dig i att använda retorikens redskap får du en säkerhet och trygghet i olika typer av förberedelser både vad gäller struktur och framförande.
Hur ska jag lägga upp och framföra det jag vill säga så att det blir lättlyssnat, tydligt och intressant?
En ledares framgång kräver god kommunikation. Om inte dina drivkrafter, engagemang och visioner blir synliga, så spelar det ingen roll om de finns dolda inuti dig. Den grupp som du är satt att leda, kan bara ge respons på det som du väljer att visa.

Att leda lönesamtal

I lönesamtal är det oftast din
förmåga att kommunicera som
avgör utgången på samtalet -
inte det specifika som ni kommit
överens om - eller inte kommit
överens om. Du får dessutom
under utbildningen konkreta råd
och tips på förberedelse och
genomförande av denna typ av
samtal.

Referent   
– Marketing Manager


 

Att hantera konflikter
- egna och andras

Drömmen om en konfliktfri tillvaro är meningslös! Som ledare och medarbetare har du många personer att förhålla dig till. Alla har sina svar på hur olika situationer bäst hanteras.
Att konflikter uppstår tillhör vår vardag och det är därför viktigt att stanna upp och fundera kring sitt eget förhållningssätt till konflikter - egna och andras. Utbildningen lyfter fram metoder och redskap som blir till hjälp
och värdefulla insikter i olika konfliktsituationer. Med dessa
redskap måste varje medarbetare sedan finna sitt eget bästa sätt att hantera konflikter. För att detta ska bli
möjligt krävs ett visst mått av självkännedom samt en insikt i hur jag uppfattas av andra.

Du som medarbetare
- företagets visitkort

Som du uppfattas - så uppfattas hela
företaget. Mötet med den enskilda
medarbetaren ger ett helhetsintryck av
företaget som kunder tar till sig och för
vidare. Frågan är vad du som enskild
medarbetare förmedlar?
Utbildningen består av fyra steg:

  • Hur uppfattas du av andra?
  • Hur tar du dig an en uppgift/ett problem?
  • Hur hanterar du en missnöjd/arg kund?
  • Hur hittar du vila i yrkesrollen?

Mellan varje utbildningsavsnitt ges
uppgifter att utföra i den egna vardagen.