Mentorprogram

Att vara ledare – det är som att ha två jobb! Förutom
att stå för kompetens och erfarenhet inom ditt yrkesområde,
förväntas du också kunna entusiasmera och leda medarbetare.

För att din verksamhet ska nå ett gott resultat och ditt ledarskap ge
engagerade medarbetare, behöver du få möjlighet att utvecklas
och utmanas i din roll som ledare.
Att gå ett individuellt mentorprogram
under ett år, ger dig redskap och förhållningssätt som formar ett tydligt och
entusiasmerande ledarskap - du blir en ledare som andra vill följa!

Om du är upphandlande chef, får du efter ett år, en medarbetare väl rustad att
gå in i en chefstjänst eller ledaruppdrag. En ledare som tränats i att, t.e.x. leda
löne- och medarbetarsamtal, hålla större och mindre presentationer, medla i
konflikter på arbetsplatsen eller ta hand om en missnöjd kund.

Mentorprogrammet passar också perfekt för den chef/ledare som vill vidare
mot nya utmaningar och söker såväl inspiration som motstånd för att utveckla
sin ledarroll.

Varför mentorprogram?

Ledaren förväntas ofta svara klokt och insiktsfullt på de
mest skilda frågor - utan att få tid till förberedelse. Ledaren förväntas kunna stötta och uppmuntra - samtidigt som ledaren också är kravställare och bedömare. Dessutom upplever många ledare att deras ord som ledare väger betydligt tyngre än övriga medarbetares. Ibland behagligt
- men ibland ett problem.
Kanske är du dessutom internt rekryterad som ledare? Den rollen rymmer specifika problem. Hur hittar man balansen mellan att vara tillräckligt mycket arbetskamrat för
att man ska vara igenkännlig från sin förra roll och tillräckligt mycket ledare för att medarbetarna ska uppleva tryggheten i ett tydligt ledarskap?

Vad ger ett mentorprogram?

Att ha en personlig mentor är ett sätt för arbetsgivaren att säkerställa att de personer som rekryteras som ledare, inte minst internt, också får en konkret bottenplatta att stå
på i sin ledarroll.
Att vara ledare är att vara dubbelarbetande - dels har ledaren sin specifika kompetens utifrån sin profession, dels är han/hon ledare med allt vad det innebär av ansvar, utsatthet och personalledning. Att ge enskilda ledare en personlig mentor är att ge medarbetarna en tryggare och säkrare ledare. Den tryggheten blir
också till ett skydd kring ledaren - ett professionellt sätt att handskas med ledarrollen kan vara ett sätt att på sikt undvika utbrändhet.

Vad innebär det att gå ett mentorprogram?

Mentorprogrammet ger en möjlighet för den nye eller den erfarne ledaren att få ett utifrånperspektiv på sitt ledarskap.

Upplägg och omfattning

Under Mentorprogrammet får du tillgång till en personlig mentor.

Programmet löper under ett år med 10 träffar med ca. en månads mellanrum, med uppehåll för sommarmånaderna. Varje träff omfattar tre timmar. Efter varje träff får adepten ett sammanfattande mejl, som också innehåller uppgifter och utmaningar till nästa träff. 

Programmet innehåller dels en utbildningsdel, med nio komponenter, som utgör grunden för allt ledarskap, dels en personlig coachande del, som direkt kopplas till adeptens professionella vardag.  

Utöver detta har adepten under hela året tillgång till sin mentor, via mejl eller telefon. Mentorsträffarna följer en uppgjord plan. Den planen har adepten dock möjlighet att påverka utifrån sina specifika behov. Det kan t.ex. gälla att kasta om avsnitt eller att tillföra avsnitt som inte ligger i den ursprungliga planen. 

I Mentorprogrammet ingår Mentorpärm, ett flertal böcker; som Gränsöverskridande ledarskap av Hellström/Landin (Ekelunds förlag), Bättre ledare - redan i morgon! av Hellström (Personalmedia) samt 19 Retoriktips! Kommunicera bättre – redan i morgon! av Hellström (Personalmedia).Dessutom tillkommer kompendier, inom t ex. retorik, konflikthantering och grupprocesser samt inom området Att leda medarbetar - och lönesamtal.  I programmet ingår också verktyg för bearbetning och reflektion som är möjliga att använda på egen hand efter avslutat mentorprogram.